topic.jpg (7136 個位元組)

型號
ND-500
ND-1000

ND-1500

NR-750
NR-1200
NR-2000
ND-500M ND-1000M ND-1500M
ND-500C ND-1000C ND-1500C
容量
500VA /
400W
1KVA /
8 00W
1.5KVA /
1.2KW
750VA /
600W
1.2KVA /
960W
2KVA /
1.6KW
輸入
電壓
100V OR 200V ± 14%
110V OR 220V ± 20%
頻率
47Hz ~ 63Hz
功因
>0.98
輸出
穩壓率
≦6%
≦6%
反應時間
< 1 週波
失真率
和輸入波形相同無失真
效率
> 97%
保護
過載和短路
過載保護器
突破
突破吸收器吸收107 焦耳 (2ms),4500安培(8/20us)
輸出插座
美式2個或其他指定插座
美式4個或其他指定插座
指示燈
LED
輸出電壓錶 X-(無)
O-(有)
X X X  
O O O
X X X
工作溫度
0-40°C
淨重
1.6
2
2.4

3.7

4.7
5.8
尺寸
寬 x 高 x 深
109 x 82 x 210
89 x 170 x 266
109 x 82 x 210
79x112 x172
列印說明: 請先安裝Adobe Acrobat,再按"下載技術資料"來列印。 安裝Adobe Acrobat軟體 下載型錄 pdf
本公司產品不斷進行改進,規格變更恕不另行通知。
head.gif (1962 個位元組)
2-2, Lane 6, Sec. 1, Chung-Sun Rd., Yuan-Lin, Chang Hwa Hsien, Taiwan
TEL:886-4-835-6926 FAX:886-4-835-3278
E-mail:standby@ms6.hinet.net
Copyright 1999 Fairstone Technologies Corp. All Rights Reserved.